Regional eHälsa

Målet med den regionala samordningen av arbetet med eHälsa är att kommunerna och landstinget på ett bättre sätt ska använda digital teknik för att utveckla vården och omsorgen, utifrån patienters/brukarnas behov.

Region Värmland ska driva på och koordinera eHälsoarbetet i samarbete med kommunerna och landstinget.

Regionala eHälsosamordnare ska:

  • Identifiera och samordna regionala utvecklingsfrågor inom eHälsa.
  • Identifiera och samordna gemensamma frågor inom området socialtjänst och hälso- och sjukvård.
  • Stödja, inspirera och informera om utvecklingsarbetet med fokus på invånarnas bästa.
  • I förekommande fall delta i grupper på regional- och nationell nivå för att representera Värmland.
  • Lokala eHälsosamordnare har gemensamt att ansvara för information och förankring till de egna samverkansgrupperna och nätverken.

Lokal eHälsa

En förutsättning för att utvecklingen av eHälsa ska fungera på regional nivå är att det även sker en utveckling, i samma riktning, på lokal nivå.

Varje kommun respektive Landstinget i Värmland ansvarar för:

  • Egen utvecklingsverksamhet och dess kostnader
  • Implementering av de nationella tjänsterna
  • Egen lokal drift-/förvaltning

Det krävs att varje huvudman har en egen lokal handlingsplan för eHälsa.

Kontakt

Bild på Olof Johannesson

Olof Johannesson

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Regional eHälsa

054-701 11 38

olof.johannesson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 2 september, 2015