Bakgrund

Inom ramen för statliga stimulansmedel startades 2013 det regionala eHälsoarbetet i projektform, på initiativ av Region Värmland.

Från och med 2015 ska dock länen själva ta det fulla ansvaret för finansieringen av den regionala samordningen inom eHälso-området. Därför har kommuncheferna i Värmland beslutat att starta upp den regionala eHälsosamordningen på Region Värmland, under en projekttid på tre år. Ett samarbetsavtal upprättades med samtliga värmlandskommuner och Landstinget i Värmland under februari månad 2015.

Det som händer nu är att nationella IT-tjänster ökar och det saknas ordnade former för hur utveckling, samordning och stöd till lokala verksamheter ska se ut. Det finns en nationell nivå, som dock inte har kapacitet att möta behovet av stöd från alla lokala verksamheter. Därför vill vi nu formalisera den regionala nivå. 

Samtliga kommuner och landstinget har visat stort intresse av en fortsatt gemensam utveckling i länet, där alla berörda parter samverkar. Till berörda parter hör invånare i Värmland, huvudmännen (Landstinget och Värmlands kommuner) Region Värmland och privata och ideella vårdgivare.

 

Sidan uppdaterades den 24 mars, 2015