Kulturdialog 2016

Hur kan vi utveckla kulturlivet och kulturutbudet i Värmland fram till år 2020?

Nu har vi inlett arbetet med att ta fram en regional kulturplan för åren 2017–2020. Det sker i samverkan mellan Region Värmland och kommunerna och i dialog med regionens kulturliv. Tillsammans ska vi skapa förutsättningar för Värmland att bli en ännu starkare kulturregion!

Under våren arrangerade vi en rad dialogmöten kring olika frågor inom kulturpolitiken. Syftet är att få in underlag till arbetet med den nya kulturplanen. Dokumentation från möten finns längre ner, under fliken Dokumentation. 

Aktuella datum

Måndag 4 april kl 18.00: Föreningslivet och kulturen – dialogmöte på Tempelriddaren i Karlstad.

Onsdag 6 april kl 9.00-12.00: Folkbildning och kultur – dialogmöte på Molkoms folkhögskola. Mötet inställt

Måndag 11 april kl 18.00: Föreningslivet och kulturen – dialogmöte på biblioteket i Sunne.

Onsdag 13 april kl 9.00-12.00: Barn, unga och kulturen – dialogmöte på UNO i Karlstad.

Torsdag 28 april kl 9.00-12.00: Mångfald i kulturlivet – dialogmöte på Karlstad CCC.

Onsdag 11 maj kl 18.00: Arrangörskap – dialogmöte på Karlstads universitet