Kulturplanen – Statsbidraget

Region Värmland fördelar statsbidrag till verksamheter som Wermland Opera, Värmlands Museum och Västanå Teater. En regional kulturplan ligger till grund för fördelningen.

Statsbidrag 2017

I januari 2017 beslutade Statens kulturråd om fördelningen av statsbidrag till viss regional kulturverksamhet. Region Värmland fick sitt anslag uppräknat med 1,14 procent. Anslaget ökade från 50 530 000 kronor till 51 110 000 kronor, dvs med 580 000 kronor.

I februari beslutade Region Värmlands styrelse om fördelning av statsbidraget. Regionstyrelsen beslutade att fördela uppräkningen procentuellt lika mellan verksamheterna.

Beslut om fördelning av statsbidraget (pdf, 139 kB)

Läs om det regionala kulturstödet på Kulturrådets webbplats

Kulturrådets beslut om statsbidrag till Värmland (pdf, 736 kB)

Redovisning 2016

Region Värmland har i maj 2017 redovisat till Kulturrådet hur statsbidraget för 2016 användes. På Kulturrådets hemsida kan du läsa mer om formerna för redovisning. 

Sidan uppdaterades den 25 augusti, 2017