Musikpolitiska insatser

I Värmlands kulturplan 2013–2016 utlovas en översyn av hur de musikpolitiska insatserna på regional och kommunal nivå.

Frågan är hur de kan stärkas för att utveckla musiklivet och erbjuda fler kvalitativa musikupplevelser i skilda genrer i hela länet. Det gäller både på etablerade och nya arenor, med särskilt fokus på barn och unga.

Som ett led i översynen bjöds representanter för musiklivet in till två dialogmöten i november 2014. Totalt deltog ett 60-tal personer. 

Regionstyrelsen fick i mars 2015 en redovisning av nuläget inom musikområdet, och de behov som har pekats ut i arbetet med kulturplanen och i dialogerna med musiklivet. Redovisningen innehöll också en redogörelse för Region Värmlands nuvarande insatser på musikområdet. 

Regionstyrelsen gav regiondirektören tre uppdrag: att se över möjligheterna att bredda mottagargruppen för arbetsstipendier, att ge Region Värmlands verksamhet Kulturcentrum ett uppdrag också inom musikområdet, samt att fortsätta dialogen med Wermland Opera om hur operans åtaganden inom musikområdet kan tydliggöras.

Beslutsunderlag Musikpolitiska insatser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 155 kB)

Sidan uppdaterades den 18 maj, 2015