Spelkultur

Under vintern 2016–2017 genomförde Region Värmland tillsammans med Region Örebro län en förstudie om spelkultur som näring och kulturuttryck.

Syftet med förstudien var bland annat att öka kunskapen om spelkultur i regionerna och att lägga grunden för ett möjligt större spelkulturprojekt. Totalt medverkade cirka 180 personer på olika sätt under förstudien, både privatpersoner och representanter från offentlig, ideell och privat sektor samt utbildningssektorn.

Rapporten finns att ladda ner här.

Rapporten kommer att tryckas. Förhandsbeställ ditt exemplar genom att skicka ett mejl till: kultur@regionvarmland.se.
Glöm inte att ange din postadress.

Bild på Ulf Nordström

Ulf Nordström

Kulturchef

Kulturstaben

054-701 10 33

ulf.nordstrom@regionvarmland.se

Bidrag

Spelkulturföreningar rekommenderas i första hand att söka Region Värmlands ungdomspengar.

 

Sidan uppdaterades den 3 april, 2017