Böcker om digitalt lärande

Boktitlarna hittar du under respektive förlag nedan.

Böcker om digitalt lärande

Askunge förlag

Appar lyfter det lustfyllda lärandet

Dokumentera och skapa med lärplatta

Lärplatta och matematik

Lärplatta och språket

Bonnier Carlsen

Så funkar Internet

Bonnier Fakta

Mitt barn på nätet NYHET!

BTJ Förlag

Bibliotekarien som medpedagog

Folkbibliotek i förändring NYHET!

Daidalos

Digital politik – Sociala medier, deltagande och engagemang

En ny lärandekultur – Att odla fantasin för en ständigt föränderlig värld

Skolan och digitaliseringen. Blir utbildningen bättre med digital teknik? NYHET!

Gleerups Utbildning

12 tankar om skolans digitalisering NYHET!

Att leda i förändring

Interaktiva medier och lärandemiljöer

Introduktion till filmpedagogik

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Lärare i den uppkopplade skolan

Gothia fortbildning

Digital dokumentation och språkutveckling

Digitala arbetssätt i klassrummet

Digitalisering som lyfter skolan

Klassrummet möter världen

Källkritik i undervisningen  NYHET!

Lyckas med digitala verktyg i skolan

Nyanlända elever i mitt klassrum

Nätmobbning, näthat och nätkärlek  

Skolledare i en digitaliserad värld NYHET!

Små barn, tv och digitala medier

Harper Collins Nordic

Skärmtid: familjens guide till den digitala vardagen

Hoi förlag

Den digitala drogen: Konsten att hantera din teknik NYHET!

Liber

Digitalisering NYHET!

Medielandskap & mediekultur 

Lärarförlaget

Navigera i den digitala samtiden

Mediepedagogik på barnens villkor

Mötet med texten

Slöjd i en digital skola NYHET!

Natur & Kultur

Digitala läromedel NYHET!

Fritidshem IKT – möjligheter och utmaningar

Lär med surfplatta ÅK 1- 3

Lär och lek med smartboard i förskolan

Lär och lek med surfplatta i förskolan

Matematik på smartboard

Nätmobbning NYHET!

Pedagogisk dokumentation – Utvecklas och lära tillsammans

Surfplatta i undervisningen

Surfplattan som pedagogiskt verktyg

Surfplattan utomhus – Lärande, lek och utforskande

Upptäck tekniken i barnlitteraturen NYHET!

Nordicom

Med egna ord

Medie- och informationskunnighet i Norden

Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället

Nypon förlag

Språk och digitala verktyg i förskolan

Rabén & Sjögren/Läromedia

På skärmen  NYHET!

Studentlitteratur

Arbeta formativt med digitala verktyg

Design för lärande – ett multimodalt perspektiv

En dator per elev

Kritiskt tänkande

Skolämnen i digital förändring

Sociala medier och härskartekniker

Teknikdidaktik

Utm@ningar och e-frestelser

Visuell kunskap för multimodalt lärande NYHET!

Volante

Digitalism – När allting är internet NYHET!

Sidan uppdaterades den 29 juni, 2018