Digital anslagstavla

Det här är Region Värmlands digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden av våra politiska sammanträden, handlingar, protokoll med mera.

Aktuella tillkännagivanden

2018-08-16 Kallelse Kollektivtrafiknämnden 2018-08-24 (öppnas i nytt fönster)

2018-09-14 Kallelse Regionstyrelsen 2018-09-20 (öppnas i nytt fönster)

2018-09-27 Kallelse Arbetsutskottet 2018-10-04 (öppnas i nytt fönster)

2018-10-01 Protokoll Regionstyrelsen 2018-09-20 (öppnas i nytt fönster)

2018-10-04 Protokoll Kollektivtrafiknämnden 2018-08-24 (öppnas i nytt fönster)

2018-10-08 Protokoll Arbetsutskottet 2018-10-04

2018-10-17 Kallelse Kollektivtrafiknämnden 2018-10-24 (öppnas i nytt fönster)

2017-10-18 Kallelse Regionstyrelsen 2018-10-25 (öppnas i nytt fönster)

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Karlstad. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

Sidan uppdaterades den 18 oktober, 2018