Rapporter

Här följer revisionens rapporter från 2007 och framåt.

2015
REV-Rapport Delår Granskningsrapport 2015 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 193 kB)
REV-Rapport Uppföljning av tidigare granskningar 2015 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 210 kB)

2014
REV-Rapport 141017 Bisysslor RV (öppnas i nytt fönster) (pdf, 247 kB)
REV-Rapport Delår 2014 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 165 kB)
REV-Rapport 141030 Lönehantering (öppnas i nytt fönster) (pdf, 252 kB) 
REV-Rapport 141104 Policys och riktlinjer (öppnas i nytt fönster) (pdf, 188 kB)
REV-Rapport 141002 Styrning & Ledning (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)

2013
REV-Rapport 130321 PM Intern kontroll fakturor 2013 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 6 MB)
REV-Rapport 130327 PM bokslut 2012 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 6 MB)

2012 
REV-Rapport 120924 RV fordonsförsörjning, intern kontroll (öppnas i nytt fönster) (pdf, 4 MB)
REV-Rapport 120927 Delår 2012 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 4 MB)
REV-Rapport 120605 PM Regionstyrelsens implementering av sina beslut (öppnas i nytt fönster) (pdf, 5 MB)
REV-Rapport 120605 Intern kontroll arbetsmiljö (öppnas i nytt fönster) (pdf, 6 MB)
REV-Rapport 120417 Granskning av årsredovisning 2011 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 5 MB)
REV-Rapport 120131 Ansvarsutövande (öppnas i nytt fönster) (pdf, 6 MB)

2011
REV-Rapport 110905 Delårsrapport 2011 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 4 MB)
REV-Rapport 110920 Granskning av värdeförmål o kontanterhantering (öppnas i nytt fönster) (pdf, 6 MB)
REV-Rapport 110420 Regionstyrelsens interkontrollsystem (öppnas i nytt fönster) (pdf, 8 MB)
REV-Rapport 110405 Granskning av Årsredovisning 2010 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 5 MB)

2010
REV-Rapport 101028 PM Uppföljning och granskning av Region Värmland (öppnas i nytt fönster) (pdf, 18 MB)
REV-Rapport 100820 Folkhögskolorna (öppnas i nytt fönster) (pdf, 5 MB)
REV-Rapport 100731 Delårsrapport (öppnas i nytt fönster) (pdf, 4 MB)
REV-Rapport 100317 Granskning av årsredovisning 2009 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 5 MB)

2009
REV-Rapport 091208 Granskning av sjukfrånvaro och rehabiliteringsansvar (öppnas i nytt fönster) (pdf, 553 kB)
REV-Rapport 091006 IT (öppnas i nytt fönster) (pdf, 290 kB)
REV-Rapport 091007 Granskning av Visit Värmland inom Region Värmland (öppnas i nytt fönster) (pdf, 3 MB)
REV-Rapport 090731 Delårs (öppnas i nytt fönster) (pdf, 265 kB)
REV-Rapport 090424 PM Jämställdhet (öppnas i nytt fönster) (word, 201 kB)
REV-Rapport 090330 Chefsförsörjning inom Region Värmland (öppnas i nytt fönster) (word, 241 kB)
REV-Rapport 090331 Granskning av årsredovisningen 2008 (öppnas i nytt fönster) (word, 174 kB)
REV-Rapport 090331 Intern kontroll (öppnas i nytt fönster) (word, 180 kB)

2008
REV-Rapport 081231 PM bokslut (öppnas i nytt fönster) (word, 174 kB)
REV-Rapport 080610 Granskning av Dans i Värmland (öppnas i nytt fönster) (pdf, 3 MB)
REV Rapport 081120 PM Energikontor (öppnas i nytt fönster) (word, 214 kB)
REV-Rapport 080908 Delegation, styrning och återrapportering (öppnas i nytt fönster) (word, 196 kB)
REV-Rapport 080908 Bidragsgivande (öppnas i nytt fönster) (word, 156 kB)
REV-Rapport 080731 PM delårsbokslut (öppnas i nytt fönster) (word, 145 kB)
REV-Rapport 080320 Granskning av årsredovisning 2007 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 3 MB)
REV Rapport 080319 PM Korthantering (öppnas i nytt fönster) (word, 180 kB)

2007
REV-Rapport 071201 Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning (öppnas i nytt fönster) (word, 158 kB)
REV-Rapport 071101 Slöjd i Värmland (öppnas i nytt fönster) (word, 157 kB)
REV-Rapport 071001 Ung kultur (öppnas i nytt fönster) (word, 136 kB)
REV-Rapport 070921 Granskning av rutin för inkommande fakturor (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)
REV-Rapport 070830 Mediecenter (öppnas i nytt fönster) (word 155 kB)
REV-Rapport 070731 Granskning delårs (öppnas i nytt fönster) (word, 142 kB)
REV-Rapport 070731 Molkoms folkhögskola (öppnas i nytt fönster) (word, 184 kB)
REV-Rapport 070426 Granskning av årsredovisning 2006 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)
REV-Rapport 070111 Grundläggande IT-säkerhet (öppnas i nytt fönster) (pdf, 527 kB)
REV-Rapport 070426 Granskning av intern kontroll (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)

Sidan uppdaterades den 18 november, 2015