Aktuella stöd och bidrag

Energimyndigheten erbjuder olika former av stöd till företag. Energikontor Värmland hjälper till att guida och ge råd till företag i processen att söka stöd och genomföra en energikartläggning.

Läs mer om de olika stöden på Energimyndighetens webbplats. 

De regionala energikontoren i Sverige har till uppgift att erbjuda stöd för att kunna hjälpa och stötta små och medelstora företag i sin region inför, under och efter det att företaget ansöker om energikartläggningsstöd.

Kontakt

Bild på Eva Lingwall

Eva Lingwall

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Energikontor Värmland

054-701 10 96

eva.lingwall@regionvarmland.se

Med stöd av 

eu-energimyndigheten 

 

Sidan uppdaterades den 10 oktober, 2018