Green Drive Region

Green Drive Region är nytt arbete för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Det nya Interreg-projektet omfattar Värmland, Dalarna, Gävleborg, Hedmark och Akershus. Projektet startade 1 juli 2015. 

Målet för projektet är att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken, eftersom den står för en stor del av utsläppen av klimatgaser.

Region Värmland är huvudprojektledare och formar projektet tillsammans med Kunskapsbyen Lilleström, Region Dalarna, Region Gävleborg och Energiråd Innlandet. Samarbetet bygger vidare på ett tidigare gott samarbete i ett gemensamt elbilsprojekt med samma aktörer. Målgruppen för projektet är både den offentliga och privata sektorn i Hedmark och Akershus i Norge samt i Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige.

Mer information om projektet hittar du på Green Drive Regions webbplats

Samverkan kring drivmedel och infrastruktur

Några av delområdena i Green Drive Region är biodrivmedel, elfordon och vätgas som drivmedel. En annan viktig del är att regionerna ska få möjlighet att lära sig av varandra och samverka kring strategier för ny infrastruktur. I det treåriga projektet ingår också delar som kompetensutveckling, omvärldsanalyser, stöd i upphandling och demonstrationsverksamhet. En budkavle om en fossiloberoende fordonsflotta binder ihop de olika delarna.

Projektbeskrivning GreenDriveRegion (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2,6 MB)

Vill du veta mer om projektet? Ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner:

Region Värmland
Kristina Dersjö
Telefon: +46 54 701 10 98
E-post: kristina.dersjo@regionvarmland.se

Region Gävleborg
Ulla-Karin Enbom
Telefon: +46 (0)70-665 09 55
E-post: ulla.enbom@regiongavleborg.se

Region Dalarna
Anette Edsvik
Telefon: +46 (0)70-633 8444
E-post: anette.edsvik@regiondalarna.se

Kunnskapsbyen Lilleström 
Daniel Bügel
Telefon: +47 45 25 82 02
E-post: daniel@oreec.no

Energiråd Innlandet
Bjørnar Kruse
Telefon: +47 918 04 286
E-post: bjornar.kruse@energirad-innlandet.no

Sidan uppdaterades den 30 november, 2017