Skogsmaskin

Så jobbar vi med energi och klimat

Värmland ska vara klimatneutralt år 2030. Region Värmland arbetar strategiskt med områdena energi och klimat för att Värmland ska bli ett resurseffektivare samhälle utan klimatpåverkan. 

Region Värmland stärker sitt strategiska arbete inom energi-, miljö och klimatområdet. Bakgrunden är en starkare prioritering av finansiella stöd från regering och EU, trender att stärka ett oberoende av fossil energi och säkra en framtida regional eller lokal energiförsörjning samt de möjligheter till affärsutveckling som finns för värmländska företag inom området.

Region Värmland arbetar med att skapa förutsättningar för ett aktivt värmländskt deltagande inom energi, klimat – och miljöarbetet så att medel för investeringar och projektmedel inom EU:s fonder och program kommer Värmland till nytta.

Region Värmland driver också regionala projekt inom särskilt prioriterade områden när det inte finns någon annan aktör som kan vara projektägare. Förutom en strategisk funktion finns också Energikontor Värmland som arbetar med att samordna och stödja kommunernas energi- och klimatrådgivning samt att driva en rad strategiska mindre projekt.

Värmland klimatneutralt 2030

Region Värmland står tillsammans med en rad värmländska aktörer, från näringsliv och offentliga organisationer, bakom vårt regionala klimatmål: Värmland klimatneutralt år 2030. Målet utmanar att se möjligheter med omställningen. Möjligheter att ge Värmland en framsynt position för utvecklingen av ett förnybart samhälle och energisystem. Det är därför viktigt att kommuner, företag och organisationer samverkar för att lyckas med utmaningen.

Region Värmland arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i ett klimatråd som består av samma aktörer som 2009 var med och satte upp målet. I Klimatrådet diskuteras angelägna frågor, projekt och aktiviteter som leder arbetet framåt. Varje år arrangerar klimatrådet Värmlands klimatdag.

Kontakt

Bild på Dag Hallén

Dag Hallén

Strateg

Avdelningen för regional tillväxt

Energi och klimat

054-701 10 95

dag.hallen@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 3 oktober, 2018