Familj cyklar över en bro

Transport- och infrastrukturutredningar

Under senare år har flera viktiga utredningar för Värmland genomförts. Några exempel, kopplade till den nationella planen, är stråkstudien för Vänersjöfarten, åtgärdsvalsstudien för Värmlandsbanan inkl Karlstad C (projekt Tåg i Tid) och godsstudien för Värmland, Västra Götaland och Halland. 
I november 2017 avslutades en åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm–Oslo.

En regionalekonomisk konsekvensanalys av stängda slussar i Trollhättan (pdf, 9,2 MB)
Kortversion av en regionalekonomisk konsekvensanalys av stängda slussar i Trollhättan, (12,9 MB)
Stråkstudie Vänersjöfarten
(öppnas i nytt fönster) (pdf, 9 MB)
Åtgärdsvalsstudie för Värmlandsbanan (öppnas i nytt fönster)(pdf, 1 MB)
Godskartläggning i Region Väst – Värmland, Västra Götaland och Halland (öppnas i nytt fönster)
Godskartläggning i Värmland (öppnas i nytt fönster)
Åtgärdsvalsstudier i Värmland (öppnas i nytt fönster)
Karlstad Airport och den regionala ekonomin (öppnas i nytt fönster) (pdf, 812 Kb)

Ett exempel på åtgärder kopplade till den regionala planen är stråkstudier för Riksväg 62 och 63 som avslutades 2012. Region Värmland har även tagit fram en regional cykelplan tillsammans med Trafikverket, kommuner och andra intressenter.

Stråkstudie Riksväg 62 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 5 MB)
Stråkstudie Riksväg 63 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 4 MB)
Regional cykelplan för Värmland (öppnas i nytt fönster) (pdf, 13 MB)

Flera förstudier och arbetsplaner pågår för Riksväg 61, 62 och 63.  Allt eftersom studierna blir klara publiceras de på Trafikverkets hemsida. Där hittar du även mer detaljerade utredningar som berör både den nationella  och regionala planen. 

Planer och utredningar på Trafikverkets webbplats 

Region Värmland deltog i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm–Oslo. 

Åtgärdsvalsstudie Stockholm–Oslo (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Bild på Marcus Smedman

Marcus Smedman

Strateg

Avdelningen för regional tillväxt

Infrastruktur och kommunikationer

054-701 10 34

marcus.smedman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 18 juni, 2018