Könsperspektiv: VD & styrelser

Almi Företagspartner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland tar regelbundet framstatistik över hur könsfördelningen inom det Värmländska näringslivet ser ut på VD- och styrelsenivå. Du hittar också jämförelser med övriga delar av Sverige. 

Du hittar rapporterna på almi.se

Sidan uppdaterades den 3 april, 2017