Barn på segelbåt

Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Det är en plan för hur Värmland ska vara och uppfattas år 2020. Genom att sträva mot att förverkliga vår gemensamma vision ”Värmland – ett skönare liv” skapar vi tillsammans förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Värmlandsstrategin är en så kallad paraplystrategi för hela länet. Den pekar ut vad vi ska göra i Värmland, inte hur. Därför kopplas både befintliga och kommande handlingsplaner och fördjupade strategier till Värmlandsstrategin inom en mängd områden, exempelvis inom kultur, klimat och miljö, infrastruktur, kollektivtrafik, folkhälsa och näringslivsutveckling. Dessa planer och fördjupade strategier konkretiserar åtgärderna i Värmlandsstrategin och pekar ut såväl roller som ansvar, tidsaspekter och möjliga finansieringskällor.

Ingen och alla äger Värmland. Alla vi som bor och verkar i Värmland är beroende av att länet utvecklas åt rätt håll och är en bra plats att leva i. Och att få Värmland att utvecklas åt rätt håll är också allas vårt ansvar.

Genomförande

Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Den genomförs av många, på olika nivåer, dagligen. I den här filmen får vi se hur Hagfors kommun, Karlstads universitet och Röda korset har arbetat.

Sidan uppdaterades den 29 september, 2017